Denne side bruges af TECHCOLLEGE PRAKTIKCENTER til forskellige projekter.

Tvillingesiloerne

Hedegaard

Murmaleri i Vrå